Retourneren

Daar doen wij niet moeilijk over

Ben je niet tevreden over je bestelling? Dan kun je het product retourneren onder de volgende voorwaarden:

  • Meld ons binnen 14 dagen van ontvangst van het product dat u het wilt retourneren. U heeft dan nog 14 dagen om het product naar ons terug te zenden.
  • Voor kleding geldt: ongedragen en voorzien van labels, indien redelijkerwijs mogelijk. U mag echter wel de kleding passen. Indien de labels u hinderen bij het passen, mag u de labels verwijderen. Het is echter niet toegestaan om een avondje te gaan stappen in de kleding die u retourneert
  • Product is ongebruikt en onbeschadigd
  • Blisterverpakkingen alleen open maken indien noodzakelijk voor het beoordelen van het product, de daardoor onstane waardevermindering kan doorberekend worden aan de klant.
  • Vergezeld van schriftelijke verklaring waarom u het product retour zendt. (niet verplicht)
  • Gebruik het meegezonden retourformulier of het Europees modelformulier voor herroeping
Indien je geen vervangend product hebt uitgekozen dan storten wij het door jou betaalde bedrag inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending zo spoedig mogelijk terug doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment dat u aan heeft gegeven het product of producten retour te zenden. We kunnen wachten met terugbetaling totdat het product weer retour gezonden is of totdat u kunt aantonen dat het product door u aan ons verzonden is. Voor het opnieuw toezenden van een vervangend product kun je gevraagd worden deze extra verzendkosten vooraf te betalen.
 
Producten die beschadigd terugkomen en niet meer verkoopbaar zijn, zullen in rekening worden gebracht. Producten die nog voor gereduceerde prijs te verkopen zijn, zullen naar alle redelijkheid worden belast aan de klant die de beschadiging heeft veroorzaakt.
 
De verzendkosten van het product dat naar The Fifties Store / Bennies Fifties geretourneerd wordt is voor de klant. Wij adviseren u de bestelling niet onder rembours terug te zenden, aangezien deze kosten door ons aan u in rekening worden gebracht. Voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden.Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door modelformulier voor herroeping (download DOC), maar bent hiertoe niet verplicht.
Ons retouradres is: The Fifties Store - Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Het volledige aankoopbedrag van de retourzending wordt binnen 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, teruggestort.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, vindt u een retourformulier in uw bestelling of u kunt gebruiken maken van het online herroepingsformulier, volgens E.U.-richtlijnen, dit is hier te downloaden. Bij voorkeur verzoeken wij u gebruik te maken van het retourformulier bijgesloten bij uw bestelling.

RETOUR ADRES

Fifties Store / Bennies Fifties
Namensestraat 73
2587 VX Den Haag
Nederland


 

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.